โต๊ะหน้าขาว

 

 

โต๊ะหน้าขาว

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.2 ม. x 0.60 ม. 

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.5 ม. x 0.60 ม. 

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.8 ม. x 0.75 ม. 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.2 ม. x 0.6 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 120 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 240 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 220 บาท/วัน)

 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.5 ม. x 0.6 ม. และ ขนาด 1.8 ม. x 0.75 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 150 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 300 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 220 บาท/วัน)

*เช่าเฉพาะผ้าคลุม ผืนละ 120/วัน

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

064-987-9594(เติ้ล) / 064-992-3654 (พลอย) / 081-434-7628(หน่อง

Email: huahinevent@hotmail.com

ID Line: @huahinevent

Visitors: 68,887