เก้าอี้ลูกเต๋า

เช่าเก้าอี้ลูกเต๋าเช่าเก้าอี้ลูกเต๋า

เช่าเก้าอี้ลูกเต๋ากลม

เช่าเก้าอี้ลูกเต๋ามีพนักพิง (สีขาว, สีดำ)

วันที่ 1 ราคา 90 บาท

วันที่ 2-3 ราคา 140 บาท

วันที่ 4-7 ราคา 180 บาท

 

เก้าอี้ลูกเต๋าพนักพิง

เช่าเก้าอี้ลูกเต๋ามีพนักพิง (สีขาว, สีดำ)

วันที่ 1 ราคา 200 บาท

วันที่ 2-7 ราคา 300 บาท

 

เก้าอี้คิวบิก   เช่าเก้าอี้ลูกเต๋าหลากสี

เก้าอี้ลูกเต๋า   เก้าอี้ลูกเต๋าสีน้ำเงิน

Visitors: 95,011