เก้าอี้เจรจาขาไม้

เช่าเก้าอี้ขาไม้

เก้าอี้เจรจาขาไม้ (สีขาว , สีดำ, สีแดง, สีส้ม)

ขนาด สูง 85 ซม. ขนาดความสูงช่วงขาเก้าอี้ 45 ซม. ขนาดของที่นั่ง 40x46 ซม.


เช่าชุดโต๊ะเจรจา

เช่าโต๊ะเจรจา

เช่าเก้าอี้เจรจา

 

Visitors: 95,012