โซฟา

3

 

ขนาดโต๊ะกลางกระจก กว้าง 52 cm. x ยาว 109.5 cm. x สูง 42 cm. 

ราคาเช่าโซฟา

- เช่าเฉพาะโซฟาเดี่ยว ตัวละ 500 บาท

- เช่าเฉพาะโซฟายาว ตัวละ 1,000 บาท

- ราคา 2,500 บาท / ชุด

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

Visitors: 95,017