โต๊ะหน้าขาว

โต๊ะหน้าขาว

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.2 ม. x 0.60 ม. 

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.5 ม. x 0.60 ม. 

โต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.8 ม. x 0.75 ม. 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.2 ม. x 0.6 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 120 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 240 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 220 บาท/วัน)

 

ราคาเช่าโต๊ะหน้าขาว ขนาด 1.5 ม. x 0.6 ม. และ ขนาด 1.8 ม. x 0.75 ม.

- ราคาให้เช่า 1 วัน ตัวละ 150 บาท  

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ตัวละ 300 บาท

(โต๊ะ + ผ้าคลุมสีขาว/ดำ ตัวละ 220 บาท/วัน)

*เช่าเฉพาะผ้าคลุม ผืนละ 120/วัน

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

085-245-2309 (แบงค์) / 086-713-1449 (บอล)

Email : kidmonkey_za@hotmail.com 

ID Line: bank1931

Visitors: 66,613