ป้ายโปสเตอร์สแตน

ป้ายครอบหัวเสา ขนาด A4

- ราคาให้เช่า 1 วัน ราคาต้นละ 100 บาท 

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ราคาต้นละ 200 บาท 

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

ป้ายโปสเตอร์สแตน ขนาด A3

- ราคาให้เช่า 1 วัน ราคาต้นละ 350 บาท 

- ราคาให้เช่า 2-7 วัน ราคาต้นละ 550 บาท 

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

 

085-245-2309 (แบงค์) / 086-713-1449 (บอล)

Email : kidmonkey_za@hotmail.com 

ID Line: bank1931

Visitors: 95,014