โพเดียมอะคริลิค

โพเดียม

ราคาเช่าโพเดียมอะคริลิค

1    วัน ราคา 1500 บาท

2-3 วัน ราคา 2300 บาท

4-7 วัน ราคา 3000 บาท


ราคาเช่าโพเดียมไม้

1    วัน ราคา 2000 บาท

2-3 วัน ราคา 2800 บาท

4-7 วัน ราคา 3500 บาท

ติดตั้งล่วงหน้าฟรี 1 วัน (*ไม่รวมค่าขนส่ง)

Visitors: 97,560