พัดลมไอเย็น

เช่าพัดลมไอเย็น

ระยะลม 30-35 ตร.ม.

ถังจุน้ำ 70 ลิตร

บริโภคน้ำ 5-6 ลิตร/ชั่วโมง

 

 พัดลมไอเย็น   เช่าไอเย็น

Visitors: 97,561