แบบหนัง

เช่าเก้าอี้สตูลบาร์

เก้าอี้สตูลบาร์เบาะหนัง

ขนาด กว้าง 39 ซม. x ยาว 39 ซม.

ระดับต่ำสุด 64 ซม (ปรับความสูงถึง 85 ซม)

Visitors: 72,128