แบบเหล็ก

เช่าเก้าอี้บาร์เหล็ก

เก้าอี้สตูลบาร์เหล็ก

ขนาด สูง 76 ซม. กว้าง 43 ซม. x ยาว 43 ซม. 

Visitors: 72,130