เช่าเก้าอี้พลาสติกสีขาว

ราคาเช่า (1-100 ตัว)

1

วัน

ราคา

20

บาท

2-3

วัน

ราคา

30

บาท

4-7

วัน

ราคา

40

บาท

ราคาเช่า (101 ตัวขึ้นไป)

1

วัน

ราคา

15

บาท

2-3

วัน

ราคา

20

บาท

4-7

วัน

ราคา

30

บาท

สอบถามเพิ่มเติม

line button
facebook button
phone button
email button

error: Content is protected !!